Սովորում ենք անծանոթ բառերը

to study – սովորել, ուսանել

several – մի քանի

to call- 1․կոչել, 2․զանգել

is called -կոչվում է

Eastern- արևելյան

New նոր

city- քաղաք

building-կառույց

wide- լայն, ընդարձակ

outdoor-դուրս

playground- խաղահրապարակ

swimming-pool- լողավազան

to learn- սովորել

different- տարբեր

subject- առարկա

each – յուրաքանչյուր

own- սեփական

to use- օգտագործել

canteen- ճաշարան

to have lunch- նախաճաշել

to teach- սովորեցնել

care- հոգատարություն

patience- համբերատարություն

classmate- դասընկեր

to get up – վեր կենալ

to take a shower- ցնցուղ ընդունել

to do excersices- մարզանք անել

child -children- երեխա – երեխաներ

tooth- teeth – ատամ- ատամներ

to look – նայել

clock- ժամացույց

22.10.2019

Սովորել բառերը

friend -ընկեր

friend’s- ընկերոջ

too- նույնպես

One day- մի օր 

Falls out  – ընկնում է դուրս

school-bag   – պայուսակ

Take- վերցնել

Give- տալ

Put – դնել

Clever –  խելացի

near – մոտ 

look – նայել

see- տեսնել

pupil -աշակերտ

boy- տղա

boy’s- տղայի

girl- աղջիկ

girl’s- աղջկա

սովորել նոր բառերը

To run- վազել

To jump-ցատկել

To skip- պարան թռնել

To play -խաղալ

To play tag- բռնոցի խաղալ

To play leap-frog – հավալա խաղալ

To play hopscotch – կլաս խաղալ

To play hide-and-seak – պահմտոցի խաղալ

Way- 1․ ձև, 2․ ուղի,ճանապարհ

To hide- թաքնվել

Under- տակ

On- վրա

Table – սեղան

Chair- աթոռ

To try- փորձել

To see- տեսնել

Then- հետո

Սովորել բառերը և յուրաքանչյուրով կազմել մեկական նախադասություն

boy- տղա

girl- աղջիկ

little- փոքր

good- լավ

to play- խաղալ

toy – խաղալիք

funny- ծիծաղելի

monkey- կապիկ

puppy- շան ձագ

kitten – կատվի ձագ

giraffe- ընձուղտ

duck- բադ

other -այլ, ուրիշ

balloon-  փուչիկ

to take – վերցնել

I’d love to- ես կցանկանայի

Blue- կապույտ

Green- կանաչ

Red- կարմիր

Yellow- դեղին

Brown – շագանակագույն

White -սպիտակ