Սասունցի Դավիթ

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

  1. Բնութագրիր Ձենով Օհանին:                                                  Ձենով Օհանը շատ բարի և խղճով մարդ էր:
  2. Նկարագրիր գառնարած Դավթի հագուստը:                       Դավիթի ոտնամանները երկաթից էր:
  3. Մի բնակչի անունից պատմիր Դավթի գառնարածության մասին (բանավոր):
  4. Վերնագրիր 5-րդ և 6-րդ հատվածները:
  5. Մանուկ Դավիթը 6. Գառնարած Դավիթը: